24 Dec 2014

Edukativna posjeta studenata Mašinskog fakulteta iz Sarajeva „Maolesu“

U subotu 19.12.2014. kompaniju Maoles doo Mostar posjetili su studenti i nastavnici Odsjeka za tehnologiju drveta Mašinskog fakulteta Sarajevo, a u okviru projekta praktične nastave. Stručnu pomoć studentima pružili su vlasnik i direktor kompanije gosp. Osman Macić, dip.ling. sa saradnicima i nastavnici Prof.dr. Nikola Vukas i kolega Doc.dr. Seid Hajdarević. Posjeta kompaniji Maoles doo Mostar trajala je jedan dan. Prilikom posjete Maolesu studenti su upoznati s historijskim razvojem kompanije i uvođenjem obradnih sistema u proizvodni proces. Razvoj Kompanije je pratio razvoj informacionih tehnologija u tehnici i tehnologiji čime je postignut značajan napredak i studentima su predstavljene nove generacije automatizovanih mašina, tj. CNC (Computer Numerical Control) mašina. Kao svugdje u razvijenom svijetu i ovdje su danas CNC tehnologije ušle u oblast prerade drveta i zauzele sva značajna mjesta u tehnološkom procesu. Ovdje je u praksi potvrđena teza da je nivo primjenjene tehnologije glavno strateško i razvojno pitanje jedne kompanije i zemlje istovremeno jer svoju ekonomsku dominaciju razvijene zemlje zasnivaju na tehnologiji i primjeni znanja u širem smislu riječi. Težište posjete je rezervirano za tehnologije finalne obrade drveta. U okviru posjete student se uvodi u oblast numeričkog upravljanja i integracije CAD/CAM/CNC tehnologija kod obradnih sistema. Kompanija posjeduje fleksibilnu tehnologiju za proizvodnju pločastog i masivnog namještaja. Pored mehaničke obrade kompanija posjeduje i savremeno postrojenje za površinsku obradu sa poliuretanskim i vodenim materijalima.

Kompanija afirmira obradu na CNC sistemima. Studentima su predstavljene postojeće vrste obradnih sistema, osnovni dijelovi CNC obradnog sistema, alati za obradu na obradnim sistemima i direktor Macić je upoznao studenet s tehnologijama na strojevima za obradu masivnog drveta, sistemima za krojenje ploča, obradu rubova, brušenje i sistemima za izradu elemenata veza. Osobine CNC sistema interesantne su i sa aspekta proizvodnog procesa, a sve u cilju podizanja nivoa kvaliteta gotovog proizvoda. Takođe, gops. Macić je istakao prednosti CNC obradnih sistema kao što su fleksibilnost, mogućnost izrade složenih oblika, tačnost i ponovljivost, smanjenje troškova skladištenja, povećanje produktivnosti i sl. Istovremeno, ovdje su navedeni i nedostaci, u smislu visokih troškova investicionog ulaganja, potrebnog predznanja operatora za rukovanje CNC strojem, visokih troškova održavanja i sl.

Na kraju, moramo istaći da je ovo jedan od pozitivnijih primjera saradnje industrije i jedne naučno-istraživačke i obrazovne institucije u našoj zemlji.

U nadi da će ovaj vid saradnje potaknuti i druge činioce društvene zajednice unaprijed se zahvaljujemo gosp. Maciću i njegovim saradnicima koji su pomogli da se ovakav događaj s povodom desi u Maolesu!

Mašinski fakultet Sarajevo

Prof.dr. Izet Horman, šef katedre

Prof.dr. Ejub Džaferović, DEKAN

no images were found

Comments are closed.